Työfysioterapia

Työfysioterapeutti on työterveyshuollon asiantuntija. Työfysioterapia on osa ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa, ja se kohdistuu työntekijään, työympäristöön ja työyhteisöön.

Tavoitteena on hyvinvoiva ja työkykyinen työntekijä, viihtyisä ja turvallinen työympäristö sekä toimiva ja tuottava työyhteisö. Kun työntekijä, työympäristö ja työyhteisö ovat kunnossa, yrityksen kulut pienevät ja tuottavuus paranee. Hyvinvoivat työtekijät luovat hyvinvoivan yrityksen.

Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta

Fysioterapeuttisen tutkimuksen perusteella annetaan työntekijälle yksilöllisiä tuki- ja liikuntaelimistön itsehoito-ohjeita sekä neuvoja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

–Henkilökohtainen neuvonta- ja ohjauskäynti työfysioterapeutin vastaanotolla on käänne parempaan. Usein jo pienikin muutos elintavoissa saattaa olla se käänteen tekevä juttu. Ravitsemus ja liikunta tukevat hyvinvointia ja arjessa jaksamista sekä ehkäisevät monien sairauksien puhkeamista.

Työfysioterapeutti

Työfysioterapeutti

  • tutkii ja arvioi työntekijän toimintakykyä ja työssä kuormittumista
  • opastaa valitsemaan sopivia työasentoja, -tapoja ja -liikkeitä
  • ohjaa työntekijöitä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä
  • ohjaa sujuvaan työskentelyyn

Henkilökohtainen neuvonta- ja ohjauskäynti työfysioterapeutin vastaanotolla on käänne parempaan. Usein jo pienikin muutos elintavoissa saattaa olla se käänteen tekevä juttu. Ravitsemus ja liikunta tukevat hyvinvointia ja arjessa jaksamista sekä ehkäisevät monien sairauksien puhkeamista.